Askersunds kommun

Kommunvapen för Askersunds kommun
Kommunvapen för Askersunds kommun


Askersunds kommun är en kommun som ligger i Örebro län och som vidare ligger inom landskapet Östergötland och Närke.

Befolkning i Askersunds kommun: 11322
Askersunds kommun på karta


Kontakta Askersunds kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Askersunds kommun.

Askersunds kommun - hemsida: askersund.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Askersunds kommun:


Vad är Askersunds kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Askersunds kommun är känt för - negativt eller positivt: