Habo kommun

Kommunvapen för Habo kommun
Kommunvapen för Habo kommun


Habo kommun är en kommun som ligger i Jönköpings län och som vidare ligger inom landskapet Västergötland.

Befolkning i Habo kommun: 12082
Habo kommun på karta


Kontakta Habo kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Habo kommun.

Habo kommun - hemsida: habokommun.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Habo kommun:


Vad är Habo kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Habo kommun är känt för - negativt eller positivt: