Höganäs kommun

Kommunvapen för Höganäs kommun
Kommunvapen för Höganäs kommun


Höganäs kommun är en kommun som ligger i Skåne län och som vidare ligger inom landskapet Skåne.

Befolkning i Höganäs kommun: 26457
Höganäs kommun på karta


Kontakta Höganäs kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Höganäs kommun.

Höganäs kommun - hemsida: hoganas.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Höganäs kommun:


Vad är Höganäs kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Höganäs kommun är känt för - negativt eller positivt: