Hörby kommun

Kommunvapen för Hörby kommun
Kommunvapen för Hörby kommun


Hörby kommun är en kommun som ligger i Skåne län och som vidare ligger inom landskapet Skåne.

Befolkning i Hörby kommun: 15652
Hörby kommun på karta


Kontakta Hörby kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Hörby kommun.

Hörby kommun - hemsida: horby.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Hörby kommun:


Vad är Hörby kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Hörby kommun är känt för - negativt eller positivt: