Karlskrona kommun

Kommunvapen för Karlskrona kommun
Kommunvapen för Karlskrona kommun


Karlskrona kommun är en kommun som ligger i Blekinge län och som vidare ligger inom landskapet Blekinge.

Befolkning i Karlskrona kommun: 66796
Karlskrona kommun på karta


Kontakta Karlskrona kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun - hemsida: karlskrona.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Karlskrona kommun:


Vad är Karlskrona kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Karlskrona kommun är känt för - negativt eller positivt: