Katrineholms kommun

Kommunvapen för Katrineholms kommun
Kommunvapen för Katrineholms kommun


Katrineholms kommun är en kommun som ligger i Södermanlands län och som vidare ligger inom landskapet Södermanland.

Befolkning i Katrineholms kommun: 34371
Katrineholms kommun på karta


Kontakta Katrineholms kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Katrineholms kommun.

Katrineholms kommun - hemsida: katrineholm.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Katrineholms kommun:


Vad är Katrineholms kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Katrineholms kommun är känt för - negativt eller positivt: