Kiruna kommun

Kommunvapen för Kiruna kommun
Kommunvapen för Kiruna kommun


Kiruna kommun är en kommun som ligger i Norrbottens län och som vidare ligger inom landskapet Lappland.

Befolkning i Kiruna kommun: 22958
Kiruna kommun på karta


Kontakta Kiruna kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Kiruna kommun.

Kiruna kommun - hemsida: kiruna.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Kiruna kommun:


Vad är Kiruna kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Kiruna kommun är känt för - negativt eller positivt:

  • Treriksröset - Trelandspunkt där Sverige, Norge och Finland möts.