Kungälvs kommun

Kommunvapen för Kungälvs kommun
Kommunvapen för Kungälvs kommun


Kungälvs kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Bohuslän.

Befolkning i Kungälvs kommun: 44717
Kungälvs kommun på karta


Kontakta Kungälvs kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Kungälvs kommun.

Kungälvs kommun - hemsida: kungalv.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Kungälvs kommun:


Vad är Kungälvs kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Kungälvs kommun är känt för - negativt eller positivt: