Marks kommun

Kommunvapen för Marks kommun
Kommunvapen för Marks kommun


Marks kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Västergötland.

Befolkning i Marks kommun: 34734
Marks kommun på karta


Kontakta Marks kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Marks kommun.

Marks kommun - hemsida: mark.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Marks kommun:


Vad är Marks kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Marks kommun är känt för - negativt eller positivt: