Melleruds kommun

Kommunvapen för Melleruds kommun
Kommunvapen för Melleruds kommun


Melleruds kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Dalsland.

Befolkning i Melleruds kommun: 9371
Melleruds kommun på karta


Kontakta Melleruds kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Melleruds kommun.

Melleruds kommun - hemsida: mellerud.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Melleruds kommun:


Vad är Melleruds kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Melleruds kommun är känt för - negativt eller positivt: