Nacka kommun

Kommunvapen för Nacka kommun
Kommunvapen för Nacka kommun


Nacka kommun är en kommun som ligger i Stockholms län och som vidare ligger inom landskapet Uppland och Södermanland.

Befolkning i Nacka kommun: 103191
Nacka kommun på karta


Kontakta Nacka kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Nacka kommun.

Nacka kommun - hemsida: nacka.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Nacka kommun:


Vad är Nacka kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Nacka kommun är känt för - negativt eller positivt: