Osby kommun

Kommunvapen för Osby kommun
Kommunvapen för Osby kommun


Osby kommun är en kommun som ligger i Skåne län och som vidare ligger inom landskapet Skåne.

Befolkning i Osby kommun: 13258
Osby kommun på karta


Kontakta Osby kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Osby kommun.

Osby kommun - hemsida: osby.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Osby kommun:


Vad är Osby kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Osby kommun är känt för - negativt eller positivt: