Österåkers kommun

Kommunvapen för Österåkers kommun
Kommunvapen för Österåkers kommun


Österåkers kommun är en kommun som ligger i Stockholms län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Österåkers kommun: 44608
Österåkers kommun på karta


Kontakta Österåkers kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Österåkers kommun.

Österåkers kommun - hemsida: osteraker.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Österåkers kommun:


Vad är Österåkers kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Österåkers kommun är känt för - negativt eller positivt: