Östersunds kommun

Kommunvapen för Östersunds kommun
Kommunvapen för Östersunds kommun


Östersunds kommun är en kommun som ligger i Jämtlands län och som vidare ligger inom landskapet Jämtland.

Befolkning i Östersunds kommun: 63034
Östersunds kommun på karta


Kontakta Östersunds kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Östersunds kommun.

Östersunds kommun - hemsida: ostersund.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Östersunds kommun:


Vad är Östersunds kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Östersunds kommun är känt för - negativt eller positivt: