Östhammars kommun

Kommunvapen för Östhammars kommun
Kommunvapen för Östhammars kommun


Östhammars kommun är en kommun som ligger i Uppsala län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Östhammars kommun: 22011
Östhammars kommun på karta


Kontakta Östhammars kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Östhammars kommun.

Östhammars kommun - hemsida: osthammar.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Östhammars kommun:


Vad är Östhammars kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Östhammars kommun är känt för - negativt eller positivt: