Säffle kommun

Kommunvapen för Säffle kommun
Kommunvapen för Säffle kommun


Säffle kommun är en kommun som ligger i Värmlands län och som vidare ligger inom landskapet Värmland och Dalsland.

Befolkning i Säffle kommun: 15694
Säffle kommun på karta


Kontakta Säffle kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Säffle kommun.

Säffle kommun - hemsida: saffle.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Säffle kommun:


Vad är Säffle kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Säffle kommun är känt för - negativt eller positivt: