Salems kommun

Kommunvapen för Salems kommun
Kommunvapen för Salems kommun


Salems kommun är en kommun som ligger i Stockholms län och som vidare ligger inom landskapet Södermanland.

Befolkning i Salems kommun: 16807
Salems kommun på karta


Kontakta Salems kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Salems kommun.

Salems kommun - hemsida: salem.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Salems kommun:


Vad är Salems kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Salems kommun är känt för - negativt eller positivt: