Skurups kommun

Kommunvapen för Skurups kommun
Kommunvapen för Skurups kommun


Skurups kommun är en kommun som ligger i Skåne län och som vidare ligger inom landskapet Skåne.

Befolkning i Skurups kommun: 15723
Skurups kommun på karta


Kontakta Skurups kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Skurups kommun.

Skurups kommun - hemsida: skurup.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Skurups kommun:


Vad är Skurups kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Skurups kommun är känt för - negativt eller positivt: