Sundbybergs kommun

Kommunvapen för Sundbybergs kommun
Kommunvapen för Sundbybergs kommun


Sundbybergs kommun är en kommun som ligger i Stockholms län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Sundbybergs kommun: 50205
Sundbybergs kommun på karta


Kontakta Sundbybergs kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Sundbybergs kommun.

Sundbybergs kommun - hemsida: sundbyberg.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Sundbybergs kommun:


Vad är Sundbybergs kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Sundbybergs kommun är känt för - negativt eller positivt: