Trosa kommun

Kommunvapen för Trosa kommun
Kommunvapen för Trosa kommun


Trosa kommun är en kommun som ligger i Södermanlands län och som vidare ligger inom landskapet Södermanland.

Befolkning i Trosa kommun: 13208
Trosa kommun på karta


Kontakta Trosa kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Trosa kommun.

Trosa kommun - hemsida: trosa.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Trosa kommun:


Vad är Trosa kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Trosa kommun är känt för - negativt eller positivt: