Vårgårda kommun

Kommunvapen för Vårgårda kommun
Kommunvapen för Vårgårda kommun


Vårgårda kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Västergötland.

Befolkning i Vårgårda kommun: 11594
Vårgårda kommun på karta


Kontakta Vårgårda kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Vårgårda kommun.

Vårgårda kommun - hemsida: vargarda.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Vårgårda kommun:


Vad är Vårgårda kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Vårgårda kommun är känt för - negativt eller positivt: