Älvkarleby kommun

Kommunvapen för Älvkarleby kommun
Kommunvapen för Älvkarleby kommun


Älvkarleby kommun är en kommun som ligger i Uppsala län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Älvkarleby kommun: 9360
Älvkarleby kommun på karta


Kontakta Älvkarleby kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Älvkarleby kommun.

Älvkarleby kommun - hemsida: alvkarleby.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Älvkarleby kommun:


Vad är Älvkarleby kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Älvkarleby kommun är känt för - negativt eller positivt: