Karlshamns kommun

Kommunvapen för Karlshamns kommun
Kommunvapen för Karlshamns kommun


Karlshamns kommun är en kommun som ligger i Blekinge län och som vidare ligger inom landskapet Blekinge.

Befolkning i Karlshamns kommun: 32371
Karlshamns kommun på karta


Kontakta Karlshamns kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun - hemsida: karlshamn.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Karlshamns kommun:


Vad är Karlshamns kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Karlshamns kommun är känt för - negativt eller positivt: