Tingsryds kommun

Kommunvapen för Tingsryds kommun
Kommunvapen för Tingsryds kommun


Tingsryds kommun är en kommun som ligger i Kronobergs län och som vidare ligger inom landskapet Småland.

Befolkning i Tingsryds kommun: 12422
Tingsryds kommun på karta


Kontakta Tingsryds kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Tingsryds kommun.

Tingsryds kommun - hemsida: tingsryd.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Tingsryds kommun:


Vad är Tingsryds kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Tingsryds kommun är känt för - negativt eller positivt: