Linköpings kommun

Kommunvapen för Linköpings kommun
Kommunvapen för Linköpings kommun


Linköpings kommun är en kommun som ligger i Östergötlands län och som vidare ligger inom landskapet Östergötland.

Befolkning i Linköpings kommun: 160407
Linköpings kommun på karta


Kontakta Linköpings kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Linköpings kommun.

Linköpings kommun - hemsida: linkoping.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Linköpings kommun:


Vad är Linköpings kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Linköpings kommun är känt för - negativt eller positivt: