Söderköpings kommun

Kommunvapen för Söderköpings kommun
Kommunvapen för Söderköpings kommun


Söderköpings kommun är en kommun som ligger i Östergötlands län och som vidare ligger inom landskapet Östergötland.

Befolkning i Söderköpings kommun: 14611
Söderköpings kommun på karta


Kontakta Söderköpings kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Söderköpings kommun.

Söderköpings kommun - hemsida: soderkoping.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Söderköpings kommun:


Vad är Söderköpings kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Söderköpings kommun är känt för - negativt eller positivt: