Lysekils kommun

Kommunvapen för Lysekils kommun
Kommunvapen för Lysekils kommun


Lysekils kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Bohuslän.

Befolkning i Lysekils kommun: 14601
Lysekils kommun på karta


Kontakta Lysekils kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Lysekils kommun.

Lysekils kommun - hemsida: lysekil.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Lysekils kommun:


Vad är Lysekils kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Lysekils kommun är känt för - negativt eller positivt: