Sotenäs kommun

Kommunvapen för Sotenäs kommun
Kommunvapen för Sotenäs kommun


Sotenäs kommun är en kommun som ligger i Västra Götalands län och som vidare ligger inom landskapet Bohuslän.

Befolkning i Sotenäs kommun: 9069
Sotenäs kommun på karta


Kontakta Sotenäs kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun - hemsida: sotenas.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Sotenäs kommun:


Vad är Sotenäs kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Sotenäs kommun är känt för - negativt eller positivt: