Nora kommun

Kommunvapen för Nora kommun
Kommunvapen för Nora kommun


Nora kommun är en kommun som ligger i Örebro län och som vidare ligger inom landskapet Västmanland.

Befolkning i Nora kommun: 10709
Nora kommun på karta


Kontakta Nora kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Nora kommun.

Nora kommun - hemsida: nora.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Nora kommun:


Vad är Nora kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Nora kommun är känt för - negativt eller positivt: