Karlskoga kommun

Kommunvapen för Karlskoga kommun
Kommunvapen för Karlskoga kommun


Karlskoga kommun är en kommun som ligger i Örebro län och som vidare ligger inom landskapet Värmland och Närke.

Befolkning i Karlskoga kommun: 30397
Karlskoga kommun på karta


Kontakta Karlskoga kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Karlskoga kommun.

Karlskoga kommun - hemsida: karlskoga.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Karlskoga kommun:


Vad är Karlskoga kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Karlskoga kommun är känt för - negativt eller positivt: