Strängnäs kommun

Kommunvapen för Strängnäs kommun
Kommunvapen för Strängnäs kommun


Strängnäs kommun är en kommun som ligger i Södermanlands län och som vidare ligger inom landskapet Uppland och Södermanland.

Befolkning i Strängnäs kommun: 35570
Strängnäs kommun på karta


Kontakta Strängnäs kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun - hemsida: strangnas.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Strängnäs kommun:


Vad är Strängnäs kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Strängnäs kommun är känt för - negativt eller positivt: