Enköpings kommun

Kommunvapen för Enköpings kommun
Kommunvapen för Enköpings kommun


Enköpings kommun är en kommun som ligger i Uppsala län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Enköpings kommun: 44211
Enköpings kommun på karta


Kontakta Enköpings kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Enköpings kommun.

Enköpings kommun - hemsida: enkoping.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Enköpings kommun:


Vad är Enköpings kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Enköpings kommun är känt för - negativt eller positivt: