Sunne kommun

Kommunvapen för Sunne kommun
Kommunvapen för Sunne kommun


Sunne kommun är en kommun som ligger i Värmlands län och som vidare ligger inom landskapet Värmland.

Befolkning i Sunne kommun: 13287
Sunne kommun på karta


Kontakta Sunne kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Sunne kommun.

Sunne kommun - hemsida: sunne.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Sunne kommun:


Vad är Sunne kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Sunne kommun är känt för - negativt eller positivt: