Kils kommun

Kommunvapen för Kils kommun
Kommunvapen för Kils kommun


Kils kommun är en kommun som ligger i Värmlands län och som vidare ligger inom landskapet Värmland.

Befolkning i Kils kommun: 11970
Kils kommun på karta


Kontakta Kils kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Kils kommun.

Kils kommun - hemsida: kil.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Kils kommun:


Vad är Kils kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Kils kommun är känt för - negativt eller positivt: