Surahammars kommun

Kommunvapen för Surahammars kommun
Kommunvapen för Surahammars kommun


Surahammars kommun är en kommun som ligger i Västmanlands län och som vidare ligger inom landskapet Västmanland.

Befolkning i Surahammars kommun: 10036
Surahammars kommun på karta


Kontakta Surahammars kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Surahammars kommun.

Surahammars kommun - hemsida: surahammar.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Surahammars kommun:


Vad är Surahammars kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Surahammars kommun är känt för - negativt eller positivt: