Sala kommun

Kommunvapen för Sala kommun
Kommunvapen för Sala kommun


Sala kommun är en kommun som ligger i Västmanlands län och som vidare ligger inom landskapet Västmanland och Uppland.

Befolkning i Sala kommun: 22787
Sala kommun på karta


Kontakta Sala kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Sala kommun.

Sala kommun - hemsida: sala.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Sala kommun:


Vad är Sala kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Sala kommun är känt för - negativt eller positivt: