Håbo kommun

Kommunvapen för Håbo kommun
Kommunvapen för Håbo kommun


Håbo kommun är en kommun som ligger i Uppsala län och som vidare ligger inom landskapet Uppland.

Befolkning i Håbo kommun: 21421
Håbo kommun på karta


Kontakta Håbo kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Håbo kommun.

Håbo kommun - hemsida: haebo.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Håbo kommun:


Vad är Håbo kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Håbo kommun är känt för - negativt eller positivt: