Kristinehamns kommun

Kommunvapen för Kristinehamns kommun
Kommunvapen för Kristinehamns kommun


Kristinehamns kommun är en kommun som ligger i Värmlands län och som vidare ligger inom landskapet Värmland.

Befolkning i Kristinehamns kommun: 24419
Kristinehamns kommun på karta


Kontakta Kristinehamns kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Kristinehamns kommun.

Kristinehamns kommun - hemsida: kristinehamn.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Kristinehamns kommun:


Vad är Kristinehamns kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Kristinehamns kommun är känt för - negativt eller positivt: