Karlstads kommun

Kommunvapen för Karlstads kommun
Kommunvapen för Karlstads kommun


Karlstads kommun är en kommun som ligger i Värmlands län och som vidare ligger inom landskapet Värmland.

Befolkning i Karlstads kommun: 92218
Karlstads kommun på karta


Kontakta Karlstads kommun:

Här samlar vi kontaktuppgifter till Karlstads kommun.

Karlstads kommun - hemsida: karlstad.se
Telefonnummer & växel:
E-post:


Grannkommuner till Karlstads kommun:


Vad är Karlstads kommun känt för?

Här samlar vi kontinuerligt på oss olika ting som Karlstads kommun är känt för - negativt eller positivt: